(เต็มแล้วจ้า) Paul Bunyan’s Cook Shanty

Restaurant WISC DELLS, WI
Bottom Promo

Job Description

Gift Shop Associate, Dining Room Assistant, Kitchen Prep Cook, Dishwasher, Bakery

Retail Sales/Gift Shop: Demonstrate a high level of customer service. Have an Excellent level of English. Be able to answer questions, answer phones, and take proper messages. Wrap items and/or placing items in bags for guests. Greet all guests as they enter the store in a timely manner. Assist or advise guests on their purchases, etc.

Dining Room Assistant: Clear dirty dishes off the tables into proper bins in a three-tiered bus cart and wipe table down. Set tables properly by placing settings in correct arrangement after thorough cleaning, as trained. Sweep floors and pick up any mess on the floor. Stock bus carts with clean dishes, etc.

Kitchen Prep-Cook: Responsible for getting food preparation areas stocked and set-up. At the end of the day they are responsible for cleaning up food preparation areas and properly storing unused food items, etc.

Dishwasher: Responsible for unloading the dishes and cutlery brought to them by bussers and loading them into dish trays. All dishes as well as trays that hold the dishes are then placed into the commercial washers and blasted with hot soapy water, etc.

Bakery: Bakers should be able to lift at least 50 pounds, and be physically fit to stand for at least 7 hours. Bakery employees will be expected to learn and know how to use the imperial measuring system. Bakery employees are required to perform various food related tasks, etc.

Position

Gift Shop Associate, Dining Room Assistant, Kitchen Prep Cook, Dishwasher, Bakery (5 M/F)

Location

WISC DELLS, WI

Rate

10.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Advanced

Housing

$95.00 per week (Employer)
**Deposit  $350 (Upon arrival)

Transportation to work

You may stay on site or off site depending on room availability. For those staying off site, you will ride a bicycle 1.8 mi (approximately 15 minutes

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs