(เต็มแล้วจ้า) Pizza Pub

Fast Food Wisconsin Dells , WI
Bottom Promo

Job Description

Restaurant Attendant (Back of House) : Kitchen Utility Worker is responsible for assisting the kitchen staff in maintaining the cleanliness of the kitchen and all storage areas; specifically for cleaning all equipment utensils, and the physical work area. He/she is also responsible for assisting with food storage and rotation.

Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Wash dishes, glassware, flatware, pots, and/or pans using dishwashers or by hand.
– Place clean dishes, utensils, and cooking equipment in storage areas.
– Maintain kitchen work areas, equipment, and utensils in clean and orderly condition.
– Stock supplies such as food and utensils in serving stations, cupboards, refrigerators, and salad bars.
– Sweep and scrub floors.
– Handle chemicals used for cleaning as well as washing dishes using gloves when necessary.
– Clean garbage cans with water or steam.
– Sort and remove trash, placing it in designated pickup areas.
– Clean and prepare various foods for cooking or serving.
– Set up banquet tables and dining areas.
– Transfer supp

Restaurant Attendant (Front of House) : Bussers/Food Runners are responsible to assist Servers to deliver food from the kitchen to the customer tables as quickly as possible. Bussers are also responsible to ensure customer satisfaction by providing supportive service to meet the customer’s needs.

Job Duties and Responsibilities
Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Provides general assistance to servers to ensure customer satisfaction.
– Promptly greet guests as they are seated and bring bread, butter and water to table.
– Speedily and efficiently delivers food from the kitchen to the correct customers.
– Fill water glasses and/or pass on beverage refill orders to servers at table.
– Replenish complimentary items such as bread, butter, condiments, etc.
– Clear tables after guests. Take tableware to dish room and place silverware, dishes, glassware, etc. in appropriate areas for washing.
– Promptly clean table tops, chairs and booths between seating.
– Check floor and clean as required.
– Reset and arrange tabletop for the next customer.
– Inspect assigned restrooms and clean as needed.
– Respond appropriately to guest requests. Communicate guest requests to server as needed.
– Be available to fill in as needed to ensure the smooth and efficient operation of the restaurant as directed by the restaurant manager or immediate supervisor.
– Prepares soups, salads and bread & Butter for the servers during rush periods.
– Follows all company health and safety rules.
– Complete additional duties as assigned by supervisor.

Server : Servers are responsible to ensure that customers have an enjoyable dining experience. As the primary contact between the customers and the restaurant, they are expected to be friendly and engaging when interacting with guests to project a positive image of the company while providing top quality service.

Specific duties may include but are not limited to any combination of the following:
– Knows all specials on a shift by shift basis as well as all liquor, beer, and wine products and all menu items and desserts.
– Present menu, answer questions, and make suggestions regarding food and service.
– Write order on check and relay customer’s order to kitchen to be filled.
– Place food servings on plates and trays according to orders or instructions.
– Garnishes and decorates dishes prior to serving and is the last quality check on food.
– Monitor food distribution, ensuring that orders are delivered to the correct recipients.
– Ladles soup, tosses salads, portions pies and desserts, brews coffee, and performs other services as determined by establishment’s size and practices.
– Observes diners to respond to any additional requests and determines when meal has been completed.
– Totals bill and accepts payment.
– Pre-bus (clean) other tables as well as your own, including dirty plates, glassware, condiments, trash, ashtrays, and flatware.
– Stock service stations with items such as ice, napkins, and straws.
– Clean and sterilize dishes, kitchen utensils, equipment, and facilities.
– Assists the hosts at the door and with seating when you are not busy.
– Check the IDs of customers to verify that they are of legal drinking age.
– Maintain proper grooming and uniform standards
– Follows the safety rules provided in the Safety Program found in the employee Orientation
– Manual and reports any safety hazards to management immediately.
– Complete additional duties as assigned by supervisor

Position

Restaurant Attendant (Back of House) : (5 M/F)
Restaurant Attendant (Front of House) : (5 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Server : (5 M/F) 🟢 ว่าง 4 ตำแหน่ง

Location

Wisconsin Dells , WI

Rate

Restaurant Attendant (Back of House) : $13.00 per hour
Restaurant Attendant (Front of House) : $13.00 per hour
Server : $7.25 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 1 Jun 2024

End Date

30 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$100.0 per week (Host company provided)
**Deposit $200.00

Transportation to work

There are several transportation options available: – Walking – Purchase Bike – Taxi

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 A
Bottom Promo

Related Jobs