(เต็มแล้วจ้า) Providence Marriott Downtown-PRA Employment

Peovidence, RI
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : “Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors. Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs. Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.”

Kitchen Assistant : “Ensuring the food preparation areas are clean and hygienic Washing utensils and dishes and making sure they are stored appropriately Sorting, storing and distributing ingredients Washing, peeling, chopping, cutting and cooking foodstuffs and helping to prepare salads and desserts Disposing of rubbish Organising linen laundry Cleaning the food preparation equipment, floors and other kitchen tools or areas”

Position

**รับเฉพาะน้องๆ ปีที่ 1-3 เท่านั้น
Housekeeping  (6-10 M/F)
Kitchen Assistant  (6-10 M/F)

Location

Peovidence, RI

Rate

$13.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

1 Jun – 30 Jun

End Date

6 Sep – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$125 per week

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs