(เต็มแล้วจ้า) Ramada Inn

Hotel SPOKANE VLY , WA
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Housekeeping is responsible for maintaining the cleanliness of the guest rooms assigned. Must have a great attitude, be friendly and helpful, smile at guests and coworkers, and be willing to work very hard cleaning rooms & common areas, and grounds as assigned to you. This includes the mirror, toilet and tub/showers, floor, and wiping down walls in the bathrooms. Also, changing linens, laundry, dusting, vacuuming, cleaning mirrors, windows, furniture, & emptying trash. Very physically demanding. Be prepared to stand, bend, kneel, lift, and push a 50lb/23kg cart all day. Additionally, inspect rooms for repairs and fixtures that aren’t working correctly. Restock guest rooms with linens, bathroom supplies, etc, and restock the supply cart and linen closets as needed. Clean and vacuum public areas, including restrooms, and empty trash. Other duties are assigned as needed. Requires attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Please do not apply if you are sensitive to chemicals or lotions or have physical limitations that would keep you from doing your job. You may be asked to assist in other departments such as laundry as well. You may be asked to work at our sister property, Quality Inn, in Post Falls. The employer will provide transportation should you have shifts at this other property.

Front Desk : : Advanced computer skills & fluent English. Will greet guests, register and assign guests to hotel rooms, establish the method of payment and verify credit; understand US currency credit card charges, and ensure they have a good experience checking in. You will also handle the phone, make and confirm reservations, compute bills, and collect payments. Respond to guest requests in a timely manner, receive and resolve complaints with understanding and compassion, in a friendly and helpful way, and elevate to supervisor if necessary. Must be very customer service oriented. Ensure overall guest satisfaction. Must handle guest complaints with understanding & compassion, in a friendly & helpful way. Must be very customer service oriented.

Position

Housekeeping (3F)
Front Desk : (1F)

Location

SPOKANE VLY , WA

Rate

Housekeeping $16 per hour
Front Desk : $16 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

30 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$90 per week, per person. can be deducted from paycheck. (Employer)
Deposit amount : $250 (Upon arrival)

Transportation to work

Participants will be staying in the motel, and able to walk to work

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs