(เต็มแล้วจ้า) Red Roof

MT PLEASANT, SC
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping, Laundry: Cleaning rooms, bathrooms, and living areas, strip the bed of dirty linens, make beds with clean linens, dust, vacuum, clean refrigerators, clean microwaves, wipe down nightstands, phones, dressers and televisions. Bathrooms will include removing all soiled terry and replace with clean fresh towels, clean toilet bowls, clean around outside of toilets and behind toilets, wipe down vanities and cleaning sinks, clean mirrors, replenish soaps, shampoos, ice buckets, tissues. Cleaning tubs by scrubbing bottom and sides and wiping all walls of tub surround. Removing soiled shower curtains and replace with clean shower curtains. Clean bathroom floors. In living area of the suites, you will be required to pull out sleeper sofas and change sheets, clean under and behind the sofas, clean small tables and chairs, clean counter top areas. Remove all trash from the rooms.

Position

Housekeeping, Laundry  (2-4 M/F)

Location

MT PLEASANT, SC

Rate

$12.00 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

1 May – 26 Jun

End Date

21 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

Free (Employer)

Transportation to work

Student can walk or ride a bike, etc.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs