(เต็มแล้วจ้า) Residence Inn Marriott

Anchorage , AK Hotel
Bottom Promo

Job Description

Housekeeping : Duties will include, but not limited to: cleaning rooms and common areas, including bathrooms, toilets and showers, changing linens, laundry, dusting, vacuuming and emptying trash, etc. Very physically demanding. Be prepared to stand, bend, and push a 50lb/23kg cart all day. Requires attention to detail, punctuality, and a great service attitude & team spirit. Please do not apply if you are sensitive to any kind of chemicals or lotions or have physical limitations that would keep you from doing your job. Must be 18 years old, have previous work experience and can lift up to 50lbs/23kg.

Position

Housekeeping ( 5 M/F) 🟢 ว่าง 1 ตำแหน่ง

Location

Anchorage , AK

Rate

$15.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

31 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$10.00 per day (Employer)
Deposit Amount : $300 (upon arrival)

Transportation to work

The housing is within walking/biking distance of the work locations.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs