(เต็มแล้วจ้า) Restaurant – Minocqua, WI

Minocqua , WI
Bottom Promo

Job Description

General Restaurant Worker – Front of House or Back of House: Assist with cooking, food expo, delivering food to tables, bussing tables and/or greeting guests, as assigned.

Position

Front of House or Back of House (1-2 M/F)

Location

Minocqua, WI

Rate

$14.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

12 Jun – 26 Jun

End Date

7 Sep

English level

Upper intermediate – Advanced

Housing

Rent is $85 per week per person. There is a $300 housing deposit due upon arrival
(refundable if housing is returned in good condition).

Transportation to work

Students can walk or ride a bike or public transport.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs