(เต็มแล้วจ้า) Rivershore Motel

Astoria, OR
Bottom Promo

Job Description

Housekeeper: Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors. Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs. Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Position

Housekeeper  (2 M/F)

Location

Astoria, OR

Rate

$13.75 USD

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 10 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Intermediate – Advanced

Housing

$90 USD per week (Employer Housing)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs