(เต็มแล้วจ้า) Skagway Brewing Company

Skagway, AK
Bottom Promo

Job Description

Dishwasher, BOH Assistant: Duties include sorting, stacking, and rinsing dirty dishes, pots, pans, utensils, etc, operating the dishwasher, running the clean cycle, and unloading it, stacking, drying, and returning clean items to the appropriate location, taking out trash and compost and breaking down cardboard boxes.

BOH Line/Fry Cook: Must memorize and employ our serving portion sizes and all basic meal prep procedures. Maintain and follow proper food handling, safety, and sanitation procedures, which include all phases of food production and service including storage, rotation, preparation, recipe adherence, cooking methods, plate presentation, quality, service, and production time adherence. Evaluate finished products for appearance, taste, smell, and texture according to internal specifications. Work with a team of cooks to do portion prep work for other shifts when needed. Perform shift opening and closing duties as assigned, including cleaning cutting boards, fryers, grills, equipment, and floors. Maintain cleanliness and organization of kitchen, cooking areas, individual stations, kitchen equipment, and food storage areas, reporting any kitchen equipment or maintenance issues to the manager on duty.

FOH Server Assistant, Food Runner, Busser : The Server Assistant position is very fast-paced and you will be working directly with or in constant view of the public so being able to maintain a great attitude even in stressful situations is important. Will be on your feet for your entire shift.

You will assist the servers with refilling water glasses, delivering correct drink and meal items to guest tables using small and large trays, ensuring guests have all they need and/or providing extra requested items at the table, communicating with servers and kitchen staff in a timely manner, and helping clean and reset tables.

Position

Dishwasher, BOH Assistant : (2 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
BOH Line/Fry Cook:   (2 M/F)❌ (เต็มแล้วจ้า)
FOH Server Assistant, Food Runner, Busser : (2 M/F) 🟢 ว่าง 1M ตำแหน่ง

Location

Skagway, AK

Rate

Dishwasher, BOH Assistant  $15.00 per hour
BOH Line/Fry Cook  $15.00 per hour
FOH Server Assistant, Food Runner, Busser $16.00 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 4 Jun 2024

End Date

5 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Advanced

Housing

$280 per person per month (Employer)
**Deposit $280 (Upon arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs