(เต็มแล้วจ้า) Skagway Westmark

Hotel & Resort Skagway, AK
Bottom Promo

Job Description

Dishwasher : Where would we be without you, the Heart of the House? You set the tone for a safe and enjoyable experience for all team members and our guests. You will operate dish machine equipment and handle delicate commercial kitchenware with elevated standards of quality and attention to detail.

RESPONSIBILITIES
Clean, wash, dry, and sanitize dishes, utensils, and equipment per Company standards and specifications in a fast-paced kitchen environment. Inspect, clean, and maintain equipment, chemicals, and linens. Maintain high standards of cleanliness and sanitation in all work and storage spaces. Assist with stocking kitchen and organizing product. Completing sanitization and food safety protocols and logs with assistance and direction from management. Contribute effectively to a positive guest experience while maintaining a professional attitude and appearance.

Position

Dishwasher (2 M/F)

Location

Skagway , AK

Rate

Dishwasher (15.00 per hour)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

7 May 2024 – 12 May 2024
 

End Date

5 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Upper Intermediate

Housing

$9 per person per day (Employer)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs