(เต็มแล้วจ้า) The Grand Legal Resort 

Elizabethtown, NC
Bottom Promo

Job Description

Housekeeper : Keep facilities and common areas clean and maintained. Vacuum, sweep, and mop floors.
Clean and stock restrooms. Clean up spills with appropriate equipment. Notify managers of necessary repairs.
Collect and dispose of trash. Assist guests when necessary. Keep linen room stocked. Properly clean upholstered furniture.

Houseman : A hotel houseman is the male equivalent of a female maid, both of whom are also known as butlers and housekeepers. The role typically involves a range of activities related to ensuring a hotel is kept clean, sanitized and well-stocked with amenities. In-house training is typically provided for such roles, though previous experience in a janitorial or cleaning role can be an asset when seeking this type of employment.

Position

Housekeeper (6 M/F)
Houseman (3 M/F)

Location

Elizabethtown, NC

Rate

Housekeeper $13 USD
Houseman $13 USD
(1 USD bonus per hour)

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 10 Jun 2024

End Date

15 Aug 2024 – 7 Sep 2024

English level

Intermediate – Advanced

Housing

80 USD per week (Employer Housing)

Transportation to work

Walking, Bicycle

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 W

Bottom Promo

Related Jobs