(เต็มแล้วจ้า) The Gulf

Orange Beach , AL
Bottom Promo

Job Description

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher :   responsible for ensuring the cleanliness and sanitization of dishes, tableware, glassware, pots, pans, and utensils through manual and machine cleaning methods. Additionally, dishwashers are expected to keep the dishwarshing area clean and safe.

Retail Associate : Engages with guests in the retail store by answering questions, making recommendations, and ensuring stock is maintained.

Food Runner/Busser : Ensures a consistent flow of service to guests and servers by efficiently organizing and delivering food to the tables, cleans tables and removes used dishes, ensures the quality of food before leaving the kitchen, delivering food to the correct person at the correct table, and maintaining a clean and organized working environment.

Cashier : Processes guest checks and payments utilizing the point of sale system.

Position

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher (3 M/F) 🟢 ว่าง 2 ตำแหน่ง
Retail Associate, Food Runner/Busser , Cashier (5 M/F) 🟢 ว่าง 3 ตำแหน่ง

Location

Orange Beach , AL

Rate

Line Cook, Prep Cook, Dishwasher – $12.50
Food Runner/Busser is $6.00 per hour plus tips to equal minimum of $12 per hour.
Cashier is $7.25 per hour plus tips to equal minimum of $12 per hour.
Retail Associate pay is $12.00 per hour.

Hours

32-40 hours per week

Start Date

6 Mar 2024**

End Date

21 May 2024**

English level

Intermediate – Advanced (Participants should speak very good English, have a positive attitude, and be a hard worker.)

Housing

$125 USD per person / per week
Deposit Amount $150

Transportation to work

Employer arranged shuttle ($0 for employer arranged shuttle)

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 S

Bottom Promo

Related Jobs