(เต็มแล้วจ้า) Voyagaire Lodge and Houseboats

Crane Lake, MN
Bottom Promo

Job Description

Server: Includes taking orders, serving guests food and drinks (must be 21 years old to serve alcohol), maintaining excellent customer service throughout the meal (checking drinks, clearing plates), lifting heavy trays and full containers of dirty dishes, carrying to kitchen, stocking waitress station. You must have great customer service and language skills.

Housekeeper: Prepare & clean the houseboats, lodge rooms, and public areas for guests.  **Must have no allergies to cleaning chemicals and be able to stand for the duration of the shift.

Dock Attendant: Responsible for helping the guests load gear onto/off of their houseboat. You will also be selling bait, ice, gas for boats and firewood. You will also be helping cleaning inside and outside of boats when they are returned, including: removing trash, cleaning bathrooms, and wiping down surfaces. You will be instructing guests how to operate the houseboat and where they can park the boats.

Position

Server  (2 M/F)  **เต็มแล้วจ้า
Housekeeper  (3 M/F)  **เต็มแล้วจ้า
Dock Attendant  (3 M/F)

Rate

Server  $10.50 per hour  **เต็มแล้วจ้า
Housekeeper  $12.50 per hour  **เต็มแล้วจ้า
Dock Attendant  $12.50 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May – 30 Jun

End Date

15 Aug – 7 Sep

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

Housing is provided free of cost (Employer)
**Deposit amount $200 (Upon Arrival)

Transportation to work

Walking

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในการตอบรับน้องๆเข้าทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของน้องๆในแต่ละบุคคล โดยนายจ้าง / องค์กรแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้พิจารณาเรซูเม่หรือการสัมภาษณ์ทาง Online กับน้องๆตามตารางสัมภาษณ์ของนายจ้าง หรือองค์กรในแต่ละงานค่ะ 🙂

Bottom Promo

Related Jobs